Skjermet koblingskontakt 800A, (RSTI-58-CC)

Funksjoner og egenskaper:

Den skjermede koblingskontakten er designet for kobles sammen med en ordinær 12/24kV RSTI-58 kontakt. Isoleringen av T-kontakten er produsert i et modifisert silikongummimateriale karakterisert ved høy krypestrømsresistivitet, stor
bruddforlengelse og ubrennbarhet.
En tynnvegget ledende skjerm permanent forbundet til isoleringen som beskytter koblingssystemet mot utilsiktet kontakt.
Den skjermede kontakten trenger ikke og demonteres ved kappetesting av kabel.
Den skjermede kabelkontakten overgår kravene i CENELEC HD 629.1 S2, som inkluderer BS, VDE samt andre internasjonale spesifikasjoner.
Kombinasjonen av koblingskontakt og ordinær RSTI-58 passer gjennomføringer type "C", med belastningsgrense
630/1250 A som spesifisert i EN50180 og EN50181.
Den meget kompakte utformingen muliggjør bruk av doble T-koblinger i standard koblingsbokser.
T-kontakten dekker kabeltverrsnitt fra 10 til 300 mm².
Ledertilkobling med mekaniske kabelsko eller press-kabelsko.
Lett tilgjengelig bakplugg med kapasitivt målepunkt.
Få tilleggskomponenter nødvendig ved systemtest og jordingstilkobling.
Komplett sett inkludert kabelsko forenkler montering og lagring.

Tverrsnittet som er oppgitt som arbeidsområde på skjøter og termineringer er kun retningsgivende. Det er alltid diameteren på isolasjonen, etter at halvledende sjikt er fjernet, som er gjeldende. Dette må ligge innenfor de grenseverdier som oppgis for hvert enkelt produkt. Eventuell avvikelse fra dette skjer på eget ansvar.

Produkter