Skjermede vinkelkontakter 250A

Vinkelkontakt skjermet 250A for PEX isolert kabel 12/24 kV
12,5 kA kortslutningsstrøm (1sek)

Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse.
Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse.
Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk.
Vinkelkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter.
Vinkelkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder.

Godkjent som berøringssikker av Produkt og Elektrisitetstilsynet.

Tverrsnittet som er oppgitt som arbeidsområde på skjøter og termineringer er kun retningsgivende. Det er alltid diameteren på isolasjonen, etter at halvledende sjikt er fjernet, som er gjeldende. Dette må ligge innenfor de grenseverdier som oppgis for hvert enkelt produkt. Eventuell avvikelse fra dette skjer på eget ansvar.

Produkter