Skjermede T-kontakter 800A og 1250A

Isoleringen av T-kontakten er produsert i et modifisert silikongummimateriale karakterisert ved høy krypestrømsresistivitet, stor bruddforlengelse og ubrennbarhet.
En tynnvegget ledende skjerm permanent forbundet til isoleringen som beskytter koblingssystemet mot utilsiktet
kontakt.
Den skjermede kontakten trenger ikke og demonteres ved kappetesting av kabel.
Den skjermede kabelkontakten overgår kravene i CENELEC HD 629.1 S2, som inkluderer BS, VDE samt andre
internasjonale spesifikasjoner.

Skjermede T-kontakter 800A og 1250A

Produkter