Skjermede rettkontakt 250A

Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk.
Rettkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter.
Rettkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder.

Tverrsnittet som er oppgitt som arbeidsområde på skjøter og termineringer er kun retningsgivende. Det er alltid diameteren på isolasjonen, etter at halvledende sjikt er fjernet, som er gjeldende. Dette må ligge innenfor de grenseverdier som oppgis for hvert enkelt produkt. Eventuell avvikelse fra dette skjer på eget ansvar.

Godkjent som berøringssikker av Produkt og Elektrisitetstilsynet.

Produkter