Jordingsutstyr
NO1833213


Kode NO1833213
El nummer 1833213
Navn Jordingsutstyr
EPPA 034 I37-85mm fjærklemme
Beskrivelse Rullefjærer i rustfritt fjærstål for sikring av god jordforbindelse. Erstatter loddeforbindelser, og benyttes sammen med Cu lisse og Cu nett.