Inne-utendørs 12-24 kV

Raychem kaldkrymp endeavslutning med spiral. Laget av silikongummi. Farge grå. Integrert stresskontroll. Tetting mot fuktinntrenging ved hjelp av mastik rundt kabelskoen. BLMT mekanisk kabelsko med bruddbolter både for leder og skjerm. Muttertrekker kan benyttes. Kombinert 12 og 24 kV. Typetestet etter CENELEC HD629.1.S2:2009 og IEC 60502-4.

Tverrsnittet som er oppgitt som arbeidsområde på skjøter og termineringer er kun retningsgivende. Det er alltid diameteren på isolasjonen, etter at halvledende sjikt er fjernet, som er gjeldende. Dette må ligge innenfor de grenseverdier som oppgis for hvert enkelt produkt. Eventuell avvikelse fra dette skjer på eget ansvar.

Produkter