Kontaktpasta

Penetrox er et spesielt godt egnet produkt for alle elektriske forbindelser. Det inneholder ledende partikler som begrenser overgangsmotstanden til et minimum ved å skape "elektriske broer" mellom kontaktflatene. I tillegg har pastaen særdeles gode egenskaper mot klimatiske påkjenninger, og gir derved god beskyttelse mot oksydasjon og korrosjon. Penetrox brukes i pressforbindelser og skruforbindelser samt på blanke overflater.

Penetrox A-13 er en syntetisk basert pasta med sinkpartikler som anbefales i Al/Al og Al/Cu forbindelser. Pastaen har ingen påvirkning på plast eller gummibasert isolasjon.

Penetrox E er en syntetisk basert pasta med kobberpartikler som anbefales i Cu/Cu og Cu/Fe forbindelser. Denne pastaen brukes gjerne i jordingssystemer hvor høyt kvalitetsnivå er påkrevet.

Produkter