6-polet stikkontakt for hunkretskort

Kretskortshurtigkoblingen egner seg for mating av både kraft og styring fra apparatet. I koblingen er kombinert 3-pol. kraft- og 3-pol. styringsinmating Koblingen benyttes sammen med den 6-pol. hannkontakten. Hannkoblingen NGCST6133 har strekkavlaster. Vekt 18,0 g.

6-polet stikkontakt for hunkretskort

Produkter