5-polet stikkontakt for hankretskort

Hurtigkoblinger for kretskort finnes både for vertikal og horisontell montering av kretskortet. Polmerk. i parantes.

5-polet stikkontakt for hankretskort

Produkter