strekkavlaster for 5-polede skruefester for 4 mm² kabler

Separat strekkavlaster for 4 mm² fester. Strekkavlaster for kabler med 12-17,5 mm ytrediameter. Strekkavlasteren kan brukes både ved hunn- og hannplugger. Vekt 23 g.

Produkter