Låsdel for lås til 5-polede plugger

Når EnstoNet-installasjonstikkplugger installers på lettilgjengelige steder, de må være mulig å åpne bare med verktøy. Lås del presses på lås på sammenkoblede plugger for å hindre at de åpnes uten verkøy. Vekt 3,0 g.

Produkter