5-polet propp

Når stikkplugger eller andre EnstoNet-produkter brukes på lettilgjengelige plasser, må den åpne hunnpluggen beskyttes med en separat propp. NK5C.W -propp kan benyttes ved 5-polede hunnplugger. Vekt 0,2 g.

5-polet propp

Produkter