5-polede smale plugger m. skruetilkobling med strekkavlaster

Fin-, få- og entråds 0,75 -4,0mm² ledere. Strekkavlaster for kabler med en ytre diameter på 6,5 -14,5 mm. Hannplugg 24,3 g og hunnplugg 24,9 g. Pluggbredde 48 mm. Andre mål samme som på tilsvarende versjoner, som har låser på sidene av plugget. Med hannpluggen leveres en separat NK3F.W låsdel. Polmerk. i parantes.

5-polede smale plugger m. skruetilkobling med strekkavlaster

Produkter