4-polede smal panelfeste

Flensjusteringsdelen leveres uten plugger, slik at ledningsarbeidet kan forberedes. Flensjusteringsdelen passer til 4-polede hann- og hunnplugger uten strekkavlaster. Vekt 4,3 g.

4-polede smal panelfeste

Produkter