strekkavlaster av 3-polede skruefester for 4 mm² kabler

Separat strekkavlaster for 3-polede hann- og hunnskruefester. Strekkavlaster for kabler med 12-16,0 mm ytrediameter. Vekt 14,0 g.

Produkter