3-polet propp

Når stikkplugger eller andre EnstoNet-produkter brukes på lettilgjengelige plasser, må den åpne hunnpluggen beskyttes med en separat propp. NK 3C.W -propp kan benyttes ved 3-polede hunnplugger Vekt 0,2 g.

Produkter