3-polet propp for panelfeste

Når stikkplugger eller andre EnstoNet-produkter brukes på lettilgjengelige plasser, må den åpne hunnpluggen beskyttes med en separat propp. NK 3CP.W -propp kan benyttes ved 3-polede hunnplugger i panelfeste Vekt 11,3 g.

Produkter