3-polede smale skruefestes med strekkavlaster

Fin-, få- og entråds 0,75 -4,0mm² ledere. Strekkavlaster for kabler med en ytre diameter på 5,5 -12,0 mm. Hannplugg 15,6 g og hunnplugg 16,1 g. Pluggbredde 28 mm. Andre mål samme som på tilsvarende versjoner, som har låser på sidene av plugget. Med hannpluggen leveres en separat NK3F.W låsdel. Polmerk. i parantes.

3-polede smale skruefestes med strekkavlaster

Produkter