3-polede smal panelfeste

Flensjusteringsdelen leveres uten plugger, slik at ledningsarbeidet kan forberedes. Flensjusteringsdelen passer til 3-polede hann- og hunnplugger uten strekkavlaster. Vekt 3,1 g.

Produkter