3-/5-polet panelfeste

Flensjusteringsdelen leveres uten plugger, slik at ledningsarbeidet kan forberedes. Flensjusteringsdelen er for 3-polede plugger, men den passer og så til flensjusteringsdelens 5-pol. flensåpning. Vekt 5,5 g.

Produkter