4-polet T-forgrener

Benyttes til å koble en armatur eller et annet apparat til nettet. Til motkobling festes enten en NAC41. W eller NAS41.W -plugg Plugget festes til stammen til apparatet med et 4-polet flensfeste NK4P.W. T-forgreneren mates med hurtigkobling NAC42S.W (eller med ferdig kabelsett, der NAC42S.W er innkoblet) og fra T-forgreningsboksen fortsetter man til neste apparat med hurtigkobling NAC41S.W (eller med ferdig kabelsett, der NAC41S.W er innkoblet). Vekt 30,2 g.

4-polet T-forgrener

Produkter