Forgreningsboks, 2x3-fase inngang, 2x3x1-fase utgang, (svarte og hvite plugger)

Forgreningsboks NGJDM56.WB er en kombinasjonsboks som skal brukes ved normal strøminnmating og sikret innmating (UPS eller EDB kurser) av elektriske apparater og den er utrustet med hvite og svarte plugger. Med forgreningsboks forgrenes en 3-fase gjennomgående stammlinje til tre 1-fases utganger L1, L2 og L3. Forgreningsboks kan festes f.eks. til en installasjonsplate fra midten av boksen med to skruer (maks. ø 6 mm) eller i hjørnene med 4 skruer Forgreningsboksene kan også festes med to

Forgreningsboks, 2x3-fase inngang, 2x3x1-fase utgang, (svarte og hvite plugger)

Produkter