3 x 2.5 mm² / han NAC51S.W / fri ende, 3-fase / 1-fase koblet

For forgrening av 3-fases stammelinje til en 1-fases innmating f.eks. ved hjelp av en NAD 5.W-forgrener. NAL511... er L1 koblet, NAL512...er L2 koblet og NAL513... er L3 koblet.

Produkter