Enstos nye vekststrategi: To virksomheter, to fokusområder


Vi er svært glade for å lansere vår nye strategi, der selskapet vårt skal bestå av to juridisk separate foretak med sine egne visjoner, strategier, ansatte og organisasjoner. Endringene vil bli implementert fra og med neste år og er utformet for å opprettholde Enstos konkurranseevne og muliggjøre vekst gjennom et mer dedikert kunde- og forretningsfokus.

 

Over flere tiår har Ensto bygget opp en lønnsom virksomhet helt fra bunnen av. I løpet av den lange reisen fra Ensio Miettinen grunnla selskapet i 1958 har elektrisiteten utviklet seg parallelt med Ensto. Denne suksesshistorien har ført til utviklingen av to vellykkede forretninger: strømleverandørbransjen og bygningselektrifisering.

 

For å sikre vekst og langsiktig utvikling av Enstos virksomheter annonserer vi nå en ny strategi som gir et tydelig fokus og en strategisk retning for hver av de to virksomhetene. Fra og med 1. januar 2021 vil Ensto bestå av to separate virksomheter: Ensto DSO (Distribution System Operators) og Ensto Building Systems. Foretaket Ensto DSO tilhører Ensto Oy med Hannu Keinänen som president og CEO, mens foretaket Ensto Building Systems tilhører Ensto Building Systems Oy med Jukka Tiitu som president og managing director. Begge selskapene er underlagt Ensto Invest Oy med Hannu som president og CEO.

 

«Over tid har begge virksomhetene våre vokst og utviklet seg så langt at det er naturlig å opprette to selskaper med hvert sitt fokus for den videre veksten. Ved å utvikle disse optimalt i hver sin retning sikrer vi at begge kan betjene kundene på en enda bedre måte og innta en lederposisjon i sine tiltenkte markeder», sier Ensto Group President og CEO Hannu Keinänen.

 

På lang sikt handler de endringene vi gjør, om å opprettholde konkurranseevnen og evnen til å vokse, til fordel for begge virksomhetene, de ansatte, kundene og andre interessenter. For kundene blir vi i stand til å tilby bedre tjenester med mer fokuserte og dedikerte salgsteam som har tydeligere ansvarsområder. Ved hjelp av dedikerte spesialister med mer spisskompetanse kan vi dekke helt konkrete behov hos kundene.

 

Trass i den tydeligere avgrensningen av de to virksomhetene vil de fortsette å dele Enstos misjon – «Bedre liv med elektrisitet» – i tillegg til Enstos sterke varemerke, verdier, kultur og historikk.

 

Marjo Miettinen, som er styreleder i Ensto og representerer selskapets eier, familien Miettinen, er begeistret for den nye strategien. «Vi gleder oss til å se hvordan Ensto DSO og Ensto Building Systems vil utvikle seg og vokse som mer uavhengige enheter, samtidig som de fortsetter å dele verdiene som ligger Enstos hjerte nærmest. Jeg tror at de to selskapenes strategi og fokus vil gjøre det mulig for begge virksomhetene og hele Ensto å vokse.»

 

Hannu Keinänen
President og CEO, Ensto Group