Møt oss på ELiSØRVEST


Vi stiller på ELiSØRVEST 30-31. mai, på Scandic Forus Hotell

ELiSØRVEST er et to dagers fagarrangement for alle ledd og aktører i elektrobransjen.

Fagarrangement har som mål å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter i elektrobransjen, slik at vår bransje på sikt kan bli mer innovative overfor våre kunder.