Norske Backer krever syrefaste kapslinger


Norske Backer er Norges ledende produsent av industriell el-varme gjennom sine velkjente og kvalitetssterke varmeelementer. Deres fokusområde retter seg hovedsakelig mot industri-, olje- og gassbransjen. Andre områder de betjener er blant annet ventilasjon og VVS bransjen.

Ensto leverer kapslinger i syrefast materiale - AISI316 - til Norske Backer.

Ensto produserer syrefaste kapslinger til Norske Backer i henhold til deres egne spesifikasjoner og krav. Ut i fra dette har Ensto utviklet et "Norske Backer Produkt".
Ensto produserer unike kapslingsløsninger for sine kunder, ofte helt ut i fra kundenes egne tegninger, krav og behov. Dette varierer både hvilken ståltype og størrelse kundene ønsker.

"Vi ser det som meget positivt å ha Ensto som leverandør. Det er svært viktig for oss at våre leverandører er fleksible i sin produksjon. Ensto oppfyller våre krav på dette området", sier Sigurd Bergkvist, konstruksjonsansvarlig ved Norske Backer.
"Når det gjelder fremtiden, er det mange områder Ensto og Norske Backer kan utvikle sammen. Det som er mest aktuelt nå, er kapslinger som oppfyller ATEX krav".