Ny revidert utgave av Universalkabelhåndboka


  • Målet med denne håndboken er å sette deg inn i universalkabelkonseptet slik at du kan se dette opp mot andre løsninger.
  • Du vil finne tekniske beskrivelser av de ulike kablene og løsningene
  • Boken inneholder også veiledning til enkle prosjekterings-/monteringsanvisninger
  • Kostnadseffektiv og driftssikker el-distribusjon