Skjøtekasse For Universalkabel®


Skjøtekasse for provisoriske anlegg. Med jordspyd, strekkavlastning og låsbart lokk.

 

For provisorisk anlegg

Kan brukes som provisorisk anlegg i forbindelse med ombygginger eller flytting av eksisterende anlegg.

 

I beredskap

Kan inngå i nettselskapets beredskapsmateriell for bruk ved havari på eksisterende kabler.

 

På anlegg

Populær hos anleggsentreprenører der HS-anlegg oftest flyttes omkring på riggplasser etc.

 

Ved ombygging av luftlinjer

I kombinasjon med Universalkabel på beredskapstrommel, kan man forbikoble den gamle linjetraseen slik at man kan jobbe uhindret med oppgradering av stolper og annet materiell. Til og frakopling kan utføres AUS.

 

Ved tunelldrift

Meget godt egnet til forsyning på tunellstuffen. Universalkabel henges i tunelltaket og skjøtes med den lille skjøtekassen som har fester for wire oppspent i taket.

 

Les mer i vår nye brosjyre.