Nokkevinsj
NO9400031


Kode NO9400031
El nummer 9400031
Navn Nokkevinsj
Nokkevinsj 30 kN
Beskrivelse 3000 serien har mulighet for lengre wire og sterkere trekkrefter enn 2000 serien. 3000 serien er produsert iht. ECs maskindirektivet og er CE-merket
More similar products