Kileklemme
NO8854550


Kode NO8854550
El nummer 8854550
Navn Kileklemme
Kilehus 583. 38,6-48,0mm 150kN
Beskrivelse Arbeidsklemmer for store tverrsnitt. En arbeidsklemme spesielt utviklet for bruk i forbindelse med strekking av store overføringsslinjer, hvor det vanligvis benyttes grove linetverrsnitt. Arbeidsklemmen virker etter kileprinsippet som består av et ytre hus med innvendige koniske kiler som er tilpasset det enkelte linetverrsnitt som skal trekkes. Vær oppmerksom på at flere dimensjoner av kilepar kan passe på samme kilehus. Kilehus og kilepar bestilles hver for seg.
Selger Ensto Nor AS
More similar products