Kileklemme
NO8854543


Kode NO8854543
El nummer 8854543
Navn Kileklemme
Kilepar 608. 29,5-32,0mm
Beskrivelse Arbeidsklemmer For store tverrsnitt En arbeidsklemme spesielt utviklet for bruk i forbindelse med strekking av store overføringsslinjer, hvor det vanligvis benyttes grove linetverrsnitt. Arbeidsklemmen virker etter kileprinsippet som består av et ytre hus med innvendige koniske kiler som er tilpasset det enkelte linetverrsnitt som skal trekkes. Vær oppmerksom på at flere dimensjoner av linepar kan passe på samme kilehus. Kilehus og kilepar bestilles hver for seg.
More similar products