Kileklemme
NO8854535


Kode NO8854535
El nummer 8854535
Navn Kileklemme
Kilepar 607. 27,0-29,4mm
Beskrivelse Arbeidsklemmer for store tverrsnitt. En arbeidsklemme spesielt utviklet for bruk i forbindelse med strekking av store overføringsslinjer, hvor det vanligvis benyttes grove linetverrsnitt. Arbeidsklemmen virker etter kileprinsippet som består av et ytre hus med innvendige koniske kiler som er tilpasset det enkelte linetverrsnitt som skal trekkes. Vær oppmerksom på at flere dimensjoner av kilepar kan passe på samme kilehus. Kilehus og kilepar bestilles hver for seg.
Selger Ensto Nor AS
More similar products