Sikkerhetsutstyr
NO8872821


Kode NO8872821
El nummer 8872821
Navn Sikkerhetsutstyr
Reserveantenne C92-20 FOR CL8-
Beskrivelse 2-polet for AC og DC Catu Beregnet for innendørs bruk, men kan benyttes utendørs når værforholdene tillater det. Fasetesteren er meget pålitelig og anvendelig for spenningsområde 2-36 kV. Indikering med lysrør, ingen batterier. Indikatoren kan benyttes til: 1- og 2-polet spenningsindikering. Kontroll av sikringer. Innfasing. Antennen kan forlenges 0,55 m slik at rekkevidden økes fra 2,75 til 3,20 m. For testing av spenningsindikator anbefales CL - 1 - 06.
More similar products