Wiretange
NO8880355


Kode NO8880355
El nummer 8880355
Navn Wiretange
Lineløfter 4.52m 5672-14
Beskrivelse Lineløfter Benyttes parvis for å holde spenningsførende line i en bestemt posisjon under AUS arbeidet Diameter stang: 6,35 cm Lengde stand: 452cm Vekt: 8,2kg Maks SWL: 9900Kg Linediameter: 4,8-50,8mm
Selger Ensto Nor AS
More similar products