Wiretange
NO8880354


Kode NO8880354
El nummer 8880354
Navn Wiretange
Lineløfter 3.91m 5672-12
Beskrivelse Lineløfter Benyttes parvis for å holde spenningsførende line i en bestemt posisjon under AUS arbeidet Diameter stang: 6,35 cm Lengde stand: 391cm Vekt: 7,3kg Maks SWL: 7300Kg Linediameter: 4,8-50,8mm
Selger Ensto Nor AS
More similar products