Rørtetning
NO8856196


Kode NO8856196
El nummer 8856196
Navn Rørtetning
Rørtetning KRS 128 Ø 127-135mm
Beskrivelse Innblåsningsverktøy for å tette i rørenden ved blåsing av luft
More similar products