Stolpeinnsatser

Stolpeinnsatser brukes til tilkobling og avgreining av aluminium- og kobberkabler i gatelysmaster. Innsatsene er isolerte og kan med ekstra utstyr betegnes som dobbelisolert. ENSTOs klemmer er fortinnet for kunne brukes på både Al- og Cu-ledere (4 eller 6 ledere). Klemmene kan anvendes som L-, N-, PE- eller PEN-klemmer. Det leveres også komplette sett, klare til bruk. Passer i de fleste rørmaster.

Stolpeinnsatser

Produkter