Tilleggssett A Papirkabel (Kort ende)

Tilleggsettet inneholder krympeslanger for å bygge om en papirkabel, både med og uten dryppfri masse, til en plastisolert kabel. Etter ombyggingen av papirkabelen skjøtes denne mot en Pex isolert 1-leder eller 3-leder kabel ved hjelp av en 3-leder skjøt. Skjøten bestilles separat.
Tilleggssettet leveres uten skjøtehylser.

Tilleggssett A Papirkabel (Kort ende)

Produkter