For 3-leder PEX isolert kabel

Skjøtesettet brukes for skjøting av 3-leder 12 og 24 kV Pex isolert kabel. 3-leder skjøtesett leveres i sett à 3 faser.

Tverrsnittet som er oppgitt som arbeidsområde på skjøter og termineringer er kun retningsgivende. Det er alltid diameteren på isolasjonen, etter at halvledende sjikt er fjernet, som er gjeldende. Dette må ligge innenfor de grenseverdier som oppgis for hvert enkelt produkt. Eventuell avvikelse fra dette skjer på eget ansvar.

For 3-leder PEX isolert kabel

Produkter