Fiberavgrening AXCES-kabel

Sett for å ta ut fiberrør av AXCES kabel via et vindu inne på kabelen. Skader ikke fiberrøret.

Fiberavgrening AXCES-kabel

Produkter