Overspenningsavleder (RSTI-SA-10)

Overspenningsavledere for RSTI
Pluggbar overspenningsavleder for RSTI-systemet. Avlederen finnes i 5 og 10kA utførelse, samt som CC-utgave for å plugge direkte på eksisterende RSTI-kontakt. Alternativt som "egen kontakt" der man tilkobler kontakten til et ledig tilkoblingsfelt på anlegget.

Overspenningsavleder (RSTI-SA-10)

Produkter