12 - 36 kV

Overspenningsbeskyttelse er nødvendig f. eks for elektrisk forsyningsnett, tilførsler til husstander og transformatorer for å beskytte seg mot lyn og/eller koblingsoverspenninger.

Den mest effektive måten å beskytte seg på er ved bruk av overspenningsavledere.

12 - 36 kV

Produkter