Ensto system for belagt line BLL/BLX

Isolerte luftledninger mellomspenning som PAS og BLL/BLX, er utviklet for å forbedre driftsikkerheten og leveringen av elektrisitet. Bruk av isolerte ledere muliggjør en smalere trasebredde på ca 40% i forhold til blanke ledere. Merkostnadene ved bruk av isolerte ledere (CC) er moderate med tanke på fordelene de har i forhold til blanke linjer.

Ensto system for belagt line BLL/BLX

Produkter