Skjøt
NO1178833


Kode NO1178833
El nummer 1178833
Navn Skjøt
P3/P10 Skjøt 1x70 mm²
Beskrivelse Skjøt for høyspentkabler. Flammehemmende, halogenfri og gjørme/søle resistent. Testet i henhold til IEC standarder. DNV bekreftelse kan fås på forespørsel.