Sjøkabelskjøter

Komplette skjøtesett for å skjøte sjøkabel mot 1-leder jordkabel. Inneholder mekaniske skjøtehylser og alle detaljer for jording og håndtering av armering.

Sjøkabelskjøter

Produkter