Reservedel
NO2800219


Kode NO2800219
GTIN 7070918495659
El nummer 2800219
Navn Reservedel
Komplett stativ løsmasse MS
Beskrivelse Består av alle rørdeler og løsmasse-fundament. Med støtte. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Alle deler er enten i sjøvanssbestandig aluminium eller i syrefast stål.
Selger Ensto Nor AS