Exhause hose
NO2800211


Kode NO2800211
GTIN 7070918495598
El nummer 2800211
Navn Exhause hose
1500x1500 kombi horisontal MS
Beskrivelse N101, Livsfarlig ledning og N102, Sikker vertikal klaring for montering horisontal i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 3160x1560mm.
Selger Ensto Nor AS