Sjøkabelskjøter

Skjøt for 1 kV armert kabel, TEAN
Komplett skjøtesett for armert 1 kV PEX-isolert kabel av type TEAN. Ett sett dekker disse kabeltyper: 3G10 Cu 1kV,
4G25 Cu 1kV, 4G25 Cu 3kV. Leveres komplett med alle skjøtehylser. Innheholder alle krympehylser, mastik for
tetting, kobbernett, fasehylser og strekkfastehylser for armering. For DIN-press.

Sjøkabelskjøter

Produkter