Varmkrympskjøter

For plast- og papirisolert 1 kV kabel.
Skjøtene er konstruert rundt limbelagte krympeslange i ferdig kuttet lengde.
ENSTOs skjøtesystem konstruert etter NOR energi, ref. Publikasjon nr. 5 jak (2/89), og inneholder i tillegg til ovennevnte komponenter, krympeslange for erstatning av kabelens mellomkappe over primærisolasjonen. Skjøter for 3-leder kabel leveres med rullefjær for å sikre elektrisk god forbindelse mellom Cu nett og kabelens konsentriske jordskjerm.
Skjøtene er halogenfrie.

Varmkrympskjøter

Produkter