Endeavslutninger for papirkabel

Endeavslutning for 3- leder papirkabel. Inneholder faseslanger, skritt, kobberlisse, loddetinn og loddepasta.

Endeavslutninger for papirkabel

Produkter